اطلاعيه برگزاري آزمون تست تخصصي همه پايه ها

 

کارگاه امنیت در اینترنت
کارگاه ریاضی
مراسم اربعین حسینی
جلسه مشاوره خانواده دکتر دوایی
کارگاه ساخت کاغذ
جلسه نقد کتاب با حضور مولف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

          

 

 

آدرس : آدرس : چهارراه پاسداران ، خ مغان ، میدان حسین آباد ،خ جوانشیر شرقی ، خ احمدآبادی
تلفن : 22945112-13
دورنگار : 22966644