-
رويت گزارش هاي تحصيلي دانش آموزان صبا
برگزاری رویداد Hour of code در مجتمع صبا
كارگاه ويژه دبيران
امكان دسترسي به سوال ها و كليد امتحان هاي ترم پس از هر اتمام هر آزمون
اردوي دانش آموزي ميانكاله
جشن فرهنگ و بازارچه خيريه همراهان سبز زندگي
اكو كمپ كويري متين آباد دبيرستان صبا
برگزاري كمپ شب ماني صبا - مهرماه93
كسب مدال طلاي المپياد ادبي كشور