-
رويت گزارش هاي تحصيلي دانش آموزان صبا
برگزاری رویداد Hour of code در مجتمع صبا
كارگاه آموزشي دبيران
تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضمیر-حیرتم کشت، بگو این چه معماست حسین
كارگاه آموزشي دبيران صبا
اكو كمپ كويري متين آباد دبيرستان صبا
برگزاري كمپ شب ماني صبا - مهرماه93
كسب مدال طلاي المپياد ادبي كشور