رويت گزارش هاي تحصيلي دانش آموزان صبا
برگزاری رویداد Hour of code در مجتمع صبا
دانش آموزان ممتاز در نيم سال نخست سال تحصيلي 94-1393
سخنرانی سرکار خانم کرباسی زاده به عنوان يكي از مديران برتر كشور در " نشست بزرگ خبرگان، مديران مدارس و فعالان حوزه تعليم و تربيت كشور" دانشگاه صنعتی شریف
اردوي دانش آموزي ميانكاله
كارگاه ويژه دبيران
مسابقه ي عكاسي
برگزاري كمپ شب ماني صبا - مهرماه93
كسب مدال طلاي المپياد ادبي كشور